Полезно

Прозорци – видове

   Прозорецът най-общо представлява отвор в сграда с различна форма и големина. Основното му предназначение е да осигурява достъп на светлина и въздух във вътрешността на сградата. В исторически план съществуват множество различни по форма и предназначение прозорци. Материалите, от които се произвеждат прозорците също имат своята еволюция, като се започне от опъната на дървена рамка кожа, премине се през плата и хартията и се достигне до съвременните материали – дърво, метал,  алуминий, PVC, стъкло.

 
   Прозорецът заема важно място в съвременнното жилище или работно помещение. От него до голяма степен зависи защитата от вредните природни условия и същевременно осигурява достъп на изключително важните за живите организми и хората въздух и светлина. За това изборът на прозорец е от особено важно значение. Със своята дълготрайност, лесна поддръжка и отлична топло и шумоизолация прозорците изработени от PVC намират все по-добър прием от убедените в качествата им клиенти.

 
   Според разпределението прозорците биват с едно и повече крила /двукрил, трикрил и т.н/, а с оглед на начина на отваряне според предназначението биват:

1 Неотваряем /фикс/                

2 Отваряем по вертикална ос /нормално отваряне/

3 Отваряем по хоризонтална ос /само горно отваряне с цел проветряване/

4 Комбинирано отваряне по вертикална и хор. ос /т.2 + т.3/

5 Отваряне чрез плъзгане тип „VW”

6 Отваряне чрез събиране на крилата в едната страна на отвора – тип „Хармоника”